112345

Προς

Στοιχεία αποστολής

(yy-m-dd)

Στοιχεία τεμαχίου

kg/cm lb/in
Αριθ. Βάρος (Kg) Μήκος (Cm) Μήκος (Cm) Ύψος (Cm)
1. kg cm cm cm